Facebook

Гранит 002 Дарк

Предлагаме с две разновидности на поръхност - полирана и песъкоструена.

Плочи 60/30/2 см и стъпала 130/33/2 см + чела 130/16/2 см.