Black Stone

 Плочи с размер 60/30/1,4 с цепена повърхност. Наподобява кожен ефект в повечето участъци. Изключително високи изолационни качества. Камъка е подходящ както за външни настилки и облицовки, така и за вътрешни.