Декоративен градински камък

Декоративен градински камък - Изображение 1

 Декоративен гранитен камък за градини - стъпки, настилка и т.н.

Дебелината варира от 4 до 8 - 9 см